loading-image
news-image
10.04.2021
Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vĩnh Long

Ngày 14 tháng 01 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG TÂN NGÃI

Bản đồ quy hoạch xã Tân Ngãi – Thành phố Vĩnh Long cập nhật 2020

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG 9

Bản đồ quy hoạch phường 9 – Thành phố Vĩnh Long 2020

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG 1

Bản đồ quy hoạch phường 1 – Thành phố Vĩnh Long 2020

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG 2

Bản đồ quy hoạch Phường 2 Thành phố Vĩnh Long cập nhật 2020

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG 3

Bản đồ quy hoạch Phường 3 Thành phố Vĩnh Long cập nhật 2020

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG 5

Bản đồ quy hoạch Phường 5 Thành phố Vĩnh Long cập nhật 2020

news-image
10.04.2021
PHƯỜNG 4

Bản đồ quy hoạch Phường 4 Thành phố Vĩnh Long cập nhật 2020